Mở Staking Daily cho RICE Wallet Token (RICE)

Để mở rộng cơ hội gia tăng tài sản cho nhà đầu tư nắm giữ RICE Wallet Token (RICE), bắt đầu từ hôm nay 02/03/2022, ONUS sẽ kích hoạt tính năng Staking Daily cho tài sản này.

Theo đó, khi lưu trữ từ 1000 RICE trên ứng dụng ONUS, người dùng sẽ nhận được lợi nhuận 3% một năm, tương đương 0.008%/ngày. Lãi được trả hàng ngày bằng đơn vị VNDC, tính theo số dư RICE của khách hàng trước 0h00 mỗi ngày.

Giới thiệu về RICE Wallet và Token RICE

RICE Wallet là ứng dụng tài chính phi tập trung cho phép người dùng lưu trữ và quản lý tài sản số, giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) dễ dàng hơn, thông qua các ứng dụng tài chính (DApps) được lựa chọn cẩn thận và tối ưu UI/UX: Staking, Swap, Investing, Pooling,… RICE là token tiện ích được xây dựng để sử dụng trong RICE Wallet, và có thể được sử dụng để: giảm phí giao dịch, trả phí giao dịch, trả thưởng cho người dùng, sử dụng trong các Dapps thuộc Rice Financial Ecosystem.