Mở tính năng Quy đổi cho DKAI token (DKAI)

Ngày hôm nay 09/11/2021, ONUS chính thức mở tính năng Quy đổi cho Diamond KAI Token (DKAI).

Theo đó, bên cạnh việc giao dịch P2P theo mức giá người tạo ra đơn hàng đưa ra, khách hàng có thể mua, bán DKAI tại tính năng Quy Đổi. Giá của tài sản được cập nhật liên tục sau mỗi 10 giây theo biến động của thị trường.

Về KardiaChain và Token DKAI

KardiaChain là nền tảng Blockchain giúp kết nối tất cả các Blockchain khác với nhau. KardiaChain hoạt động như một đường dẫn dữ liệu cho phép các Blockchain bất kể Public hay Private đều có thể liên kết được. Không những tương thích với những người chơi thành thạo Crypto, hệ sinh thái này còn phù hợp với người dùng ở mức phổ thông.

DKAI là đồng tiền điện tử được sử dụng trong việc đổi điểm và nhận các lợi ích trong hệ sinh thái của KardiaChain. Khi sở hữu DKAI, người dùng sẽ nhận được nhiều đặc quyền trong hệ sinh thái KardiaChain.