Nâng hạn mức tối thiểu nhận Lãi qua đêm cho USDT

Nhằm tối ưu hiệu quả sản phẩm và giảm tải cho hệ thống, ONUS sẽ điều chỉnh hạn mức tối thiểu để nhận Lãi qua đêm cho USDT thành 50 USDT, thay vì 10 USDT như trước đây.

Như vậy, từ nay khi lưu trữ từ 50 USDT trên ứng dụng ONUS, khách hàng sẽ được nhận lãi qua đêm theo tỷ lệ 6.2% một năm, tương đương 0.0165% mỗi ngày. Lãi được trả hàng ngày bằng đơn vị VNDC, tính theo số dư USDT của khách hàng tại thời điểm 0h00 mỗi ngày. 

Giới thiệu về Lãi qua đêm

Lãi qua đêm là tính năng cho phép người dùng nhận lãi đến 0.033% sau 0h00 hàng ngày khi nắm giữ các token nhất định với số lượng tối thiểu định sẵn. Tính năng này tự động được áp dụng với mọi khách hàng sở hữu lượng token có trong danh sách.

Hiện nay, bạn được nhận lãi mỗi ngày khi nắm giữ các tài sản như VNDC, USDT, BNB, BTC, KAI, BUSD, RACA, HTD,… Đối với tài sản VNDC, bạn sẽ được nhận lãi kép với tỷ lệ 12.8%/năm – một tỷ suất rất hấp dẫn khi so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng.