Nhận 5 USDT để trải nghiệm USDT Futures

Để khuyến khích mọi người giao dịch Futures sử dụng đồng tiền cơ sở USDT, ONUS sẽ phối hợp với Nami triển khai chương trình: Tặng miễn phí 5 USDT cho người dùng trải nghiệm USDT Futures. 

Chương trình bắt đầu từ 10h00 ngày 28/07/2022, áp dụng cho những nhà đầu tư đã truy cập ONUS Futures trước 0h00 ngày 28/07/2022. Người dùng được rút toàn bộ số dư khi có khối lượng giao dịch đạt 5,000 USDT.

Bạn có thể làm gì với 5 USDT?

Khác với các tính năng giao dịch khác yêu cầu số vốn đáng kể, thì với ONUS Futures, bạn chỉ cần bắt đầu với 5 USDT đã có thể sử dụng trọn vẹn mọi chức năng và có khả năng sinh lời nhiều lần, nhờ vào sức mạnh của đòn bẩy. 

Hiện tại, tính năng Futures đang hỗ trợ đòn bẩy từ 1x đến 125x, tuỳ theo từng cặp tài sản. Ví dụ, với số vốn 5 USDT, bạn có thể giao dịch với khối lượng như sau: 

Đòn bẩy Giá trị vị thế

(Khối lượng đầu tư) 

10x 50 USDT
20x 100 USDT
50x 250 USDT
125x 625 USDT

*Công thức: Ký quỹ = Khối lượng / Đòn bẩy

Như vậy, với 5 USDT, người dùng có thể đầu tư Futures với khối lượng lên tới 625 USDT. Người dùng cũng có thể chia vốn thành nhiều lệnh để có đa dạng trải nghiệm đầu tư. Xem hướng dẫn Giao dịch Futures tại: https://goonus.io/onus-x-nami-huong-dan-giao-dich-futures-tren-onus/ 

Chúc bạn đầu tư hiệu quả cùng USDT Futures!