Nhận Lãi qua đêm khi lưu trữ USDO trên ứng dụng ONUS

USDO là “Special Coin” được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái ONUS Chain. USDO được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nắm giữ và được coi như một nơi trú ẩn an toàn nhờ khả năng giữ giá ổn định và có giá trị tăng dần theo sự phát triển của hệ sinh thái ONUS Chain.

Nhằm giúp những nhà đầu tư đang nắm giữ USDO Finance (USDO) có cơ hội sinh lời thụ động, bắt đầu từ ngày 07/12/2022, ONUS chính thức mở tính năng Lãi qua đêm cho tài sản này. 

Cụ thể, khi lưu trữ từ 50 USDO trên ứng dụng ONUS, người dùng sẽ nhận được lợi nhuận 6.2%/năm. Lãi được trả hàng ngày bằng đơn vị VNDC, tính theo số dư USDO của khách hàng trước 0h00 hàng ngày.

Như vậy từ nay, người dùng có thể sử dụng các tính năng sau với USDO:

  • Lãi qua đêm: Nhận lãi mỗi ngày thụ động với tỷ lệ 6.2%/năm.
  • Giao dịch P2P: Mua/bán/khớp lệnh USDO với người dùng khác trên ứng dụng ONUS
  • Giao dịch On-chain: Gửi/Nhận USDO với các địa chỉ khác theo mạng ONUS Chain.
  • Credit Line: Thế chấp USDO để nhận khoản vay với hạn mức 80%.

Về USDO

USDO là một dự án đặc biệt có giá trị tăng dần theo sự phát triển của hệ sinh thái ONUS Chain, với định hướng trở nên “Tốt hơn stablecoin”.

USDO mang tới người dùng nhiều tiềm năng trong việc tích lũy tài sản, hứa hẹn trở thành một trong những sản phẩm mang tới nhiều cơ hội cho người dùng hệ sinh thái ONUS Chain.