Niêm yết Kadena Token (KDA) trên ứng dụng ONUS

Ngày hôm nay 11/11/2021, đội ngũ xin thông báo: Chính thức niêm yết Kadena Token (KDA) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi KDA được niêm yết, người dùng có thể áp dụng các tính năng sau đối với tài sản này: 

  • Giao dịch Off-chain: Gửi/Nhận KDA với người dùng khác trong cùng hệ thống ONUS
  • Quy đổi: Mua bán KDA thông qua tính năng Quy đổi, sử dụng với 2 đồng tiền cơ sở VNDC và USDT.

Giới thiệu về Kadena và token KDA

Kadena là một giao thức blockchain lớp một có thể mở rộng, hoạt động trên mô hình bằng chứng công việc Proof-of-work (POW). Kadena cải thiện được thông lượng và khả năng mở rộng, đồng thời vẫn duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn được tìm thấy trong Bitcoin. Theo thông tin dự án, Kadena có khả năng xử lý tới 480.000 giao dịch mỗi giây, đây là một hiệu suất khá ấn tượng. 

Hệ sinh thái của Kadena hỗ trợ sử dụng cho các doanh nghiệp và doanh nhân, cung cấp tính bảo mật của Bitcoin, phí gas hầu như bằng 0, ngôn ngữ hợp đồng thông minh an toàn với tính năng phát hiện lỗi tích hợp sẵn.

Website chính thức: https://kadena.io/ 

KDA là token hoạt động trong nền tảng Kadena, được sử dụng với các mục đích sau:

  • Thanh toán chi phí gas khi thực hiện hợp đồng thông minh.
  • Được sử dụng để tạo hợp đồng thông minh mới.
  • Chuyển giao giá trị giữa người dùng với nhau.