Niêm yết Lido Staked SOL Token (STSOL) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 05/05/2022, Lido Staked SOL Token (STSOL) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi STSOL được niêm yết, bạn có thể thực hiện các tính năng sau đối với tài sản này:

  • Giao dịch Off-chain: Gửi, nhận STSOL với người dùng khác trên cùng hệ thống.
  • Quy Đổi: Mua, bán STSOL qua tính năng Quy đổi bằng đồng tiền cơ sở là VNDC hoặc USDT.

Giới thiệu về Lido for Solana

Lido for Solana là một giải pháp liquid staking cho SOL, token hoạt động trong nền tảng blockchain Solana. Lido for Solana được tạo ra nhằm mục đích tối ưu hóa lợi nhuận cho người dùng, cho phép họ vừa nhận được phần thưởng staking, vừa sử dụng tài sản staking để mua bán, thanh khoản trên những thị trường khác, đồng thời sử dụng làm tài sản thế chấp trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi). Để tham gia Lido for Solana, người nắm giữ SOL token kết nối ví của họ và gửi tài sản vào chương trình Lido để nhận được STSOL. Các STSOL sau đó có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi khác nhau để tạo ra lợi nhuận bổ sung. Ngoài ra, khi ủy quyền SOL, người dùng không cần thực hiện hoặc đợi hoàn thành bất kỳ bước ủy quyền hoặc kích hoạt nào. Người dùng có thể trao đổi STSOL để nhận lấy SOL ngay tức thì.

Website chính thức: https://solana.lido.fi/ 

Token STSOL là gì?

STSOL là liquid token đại diện cho tài sản của người dùng trong tổng số SOL trong pool được gửi vào Lido. STSOL vận hành trên nền tảng Solana theo tiêu chuẩn SPL và có thể được dùng với các mục đích sau:

  • Cung cấp thanh khoản trên các mạng lưới khác.
  • Làm tài sản thế chấp trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).

Thông số kỹ thuật

  • Tên gọi: Lido Staked SOL Token
  • Ký hiệu: STSOL
  • Nền tảng: Solana
  • Tiêu chuẩn: SPL
  • Địa chỉ Smart Contract: 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj