Niêm yết Neopin Token (NPT) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 15/04/2022, Neopin Token (NPT) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi NPT được niêm yết, bạn có thể thực hiện các tính năng sau đối với tài sản này:

 • Giao dịch Off-chain: Gửi, nhận NPT với người dùng khác trên cùng hệ thống.
 • Quy Đổi: Mua, bán NPT qua tính năng Quy đổi bằng đồng tiền cơ sở là VNDC hoặc USDT.

Giới thiệu về Neopin

Neopin là một nền tảng blockchain không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính khác nhau dựa trên công nghệ blockchain như Staking, Swap, Yield Farming, Lock-up,… mà còn cung cấp các dịch vụ như NFT, P2E và S2E. Mục tiêu của Neopin là trở thành một hệ sinh thái bền vững, trong đó người dùng nhận được phần thưởng dựa trên những đóng góp của họ dưới hình thức cung cấp tính thanh khoản để gia tăng giá trị của hệ sinh thái. Các dịch vụ mà Neopin hiện đang cung cấp bao gồm:

 • Tài chính: Dịch vụ cho phép người dùng sử dụng và tham gia vào các dịch vụ tài chính khác nhau trên nhiều chuỗi, bao gồm các tính năng như Staking, Swap và Yield Farming.
 • NFT: Dịch vụ hỗ trợ người dùng giao dịch, mua bán và thu thập các tài sản NFT được sử dụng trong các trò chơi.
 • Play to Earn: Dịch vụ cho phép người dùng sử dụng, trao đổi và kiếm token thông qua các trò chơi Play to Earn do Neopin cung cấp.
 • Service to Earn: Dịch vụ cho phép người dùng sử dụng, trao đổi và kiếm token thông qua các dịch vụ khác do Neopin cung cấp.

Website chính thức: https://neopin.io/ 

Token NPT là gì?

NPT là token tiện ích hoạt động chính thức trong hệ sinh thái Neopin, vận hành trên nền tảng Klaytn theo tiêu chuẩn ERC20 và hoạt động như một phương tiện chính để trao đổi tài sản trên nền tảng Neopin. Ngoài ra, NPT còn được sử dụng làm phần thưởng cho người dùng khi tham gia staking và yield farming.

Thông số kỹ thuật

 • Tên gọi: Neopin Token
 • Ký hiệu: NPT
 • Nền tảng: Klaytn
 • Tiêu chuẩn: ERC20
 • Loại token: Utility
 • Địa chỉ Smart Contract: 0xe06597d02a2c3aa7a9708de2cfa587b128bd3815