Niêm yết Tokemak Token (TOKE) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 08/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết Tokemak Token (TOKE) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi TOKE được niêm yết, bạn có thể thực hiện các tính năng sau đối với tài sản này:

 • Giao dịch Off-chain: Gửi, nhận TOKE với người dùng khác trên cùng hệ thống.
 • Quy Đổi: Mua, bán TOKE qua tính năng Quy đổi bằng đồng tiền cơ sở là VNDC hoặc USDT.

Giới thiệu về Tokemak

Tokemak là một giao thức Phi tập trung được thiết kế để cung cấp/tạo thị trường thanh khoản bền vững và hiệu quả cho hệ sinh thái DeFi. Giao thức này cho phép người dùng vừa cung cấp thanh khoản, vừa được quyền quyết định và kiểm soát thanh khoản đó sẽ đi đến đâu. 

Liquidity Provider sẽ gửi các tài sản đơn lẻ vào Token Reactor hoặc Genesis Pool (ETH, USDC) để được sử dụng làm thanh khoản và nhận lãi dưới dạng token TOKE. Còn Liquidity Director sẽ stake TOKE vào các Token Reactors và bỏ phiếu cách phân phối thanh khoản từ đây sang các sàn giao dịch khác. 

Tokemak thu hút người dùng stake tài sản của họ vào các Token Reactors với mức lợi nhuận hấp dẫn, trả thưởng bằng TOKE. Việc phân phối, dịch chuyển thanh khoản đến đâu cũng sẽ do những người nắm giữ TOKE quyết định. Khi người dùng stake càng nhiều, lãi nhận được càng cao, giúp duy trình vòng thanh khoản cho toàn bộ dự án.  

Website chính thức: https://www.tokemak.xyz 

Token TOKE là gì?

TOKE là token hoạt động chính thức trong hệ sinh thái Tokemak, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20 và có thể được dùng với các mục đích sau:

 • Thưởng cho những người tham gia vào giao thức, cả Liquidity Provider và Liquidity Directors
 • Là nguồn dự trữ giúp giảm thiểu những tổn thất tiềm ẩn phát sinh trong quá trình triển khai thanh khoản
 • Bỏ phiếu quản trị trong DAO
 • Stake vào Token Reactor để quyết định phân phối các tài sản ký gửi dưới dạng thanh khoản đến các sàn giao dịch

Thông số kỹ thuật

 • Tên gọi: Tokemak Token
 • Ký hiệu: TOKE
 • Nền tảng: Ethereum
 • Tiêu chuẩn:  ERC20
 • Loại token: Utility Token
 • Địa chỉ Smart Contract: 0x2e9d63788249371f1DFC918a52f8d799F4a38C94