ONUS Chain đã có mặt trên Chainlist

Sau thời gian nghiên cứu và chuẩn bị, đội ngũ ONUS Chain thông báo: Mạng lưới ONUS Chain đã chính thức có mặt trên Chainlist. 

Với việc được niêm yết trên Chainlist, mạng lưới ONUS Chain giờ đây đã có thể dễ dàng được tích hợp vào các ví non-custodial. Từ đó mở ra cơ hội lớn hơn trong việc tiếp cận cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng quốc tế. 

Ngay từ bây giờ, người dùng đã có thể tích hợp mạng ONUS Chain trên Chainlist tại: https://chainlist.org/chain/1975 

Chainlist là gì?

Chainlist là một danh sách gồm các mạng lưới blockchain tương thích với EVM. Với Chainlist, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các thông số kỹ thuật, cũng như kết nối ví với những mạng lưới được hỗ trợ. 

Thay vì phải kết nối thủ công như trước đây, hiện người dùng đã có thể tích hợp mạng ONUS Chain nhanh chóng và dễ dàng thông qua Chainlist.

Hướng dẫn kết nối mạng ONUS Chain với ví Metamask bằng Chainlist

  • Bước 2: Tìm “ONUS Chain Mainnet” và chọn “Add To Metamask”

  • Bước 3: Xác nhận trên ví của bạn 

Tham gia Cộng đồng ONUS Chain: https://t.me/onuschain_chat