ONUS Chain x RENEC: Công bố Hợp tác chiến lược

Sau thời gian trao đổi và thảo luận chặt chẽ, ONUS Chain và RENEC chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác chiến lược. Việc hợp tác song phương sẽ thúc đẩy sự phát triển chung của hai blockchain trong ngắn và dài hạn.

Một số hoạt động hợp tác sắp tới:

  • Phối hợp vận hành blockchain: ONUS Foundation trở thành Validator trên RENEC Blockchain và ngược lại, RENEC Foundation đóng vai trò Validator trên ONUS Chain. Việc trở thành Validator chéo giúp hai bên xác thực giao dịch trên mạng lưới của nhau và gửi bằng chứng vào khối.
  • Phối hợp niêm yết: Niêm yết ONUS Coin trên Remitano (đối tác chiến lược của RENEC Foundation). Đồng thời, RENEC Coin cũng sẽ được niêm yết trên ứng dụng ONUS.
  • Phối hợp phát triển dự án và người dùng: Cùng nhau trở thành bệ phóng giúp đỡ nhiều start-up trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam. Bên cạnh đó, phối hợp và trao đổi về sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm và lợi ích người dùng.

Về RENEC

Được thành lập vào năm 2021, RENEC Foundation là một tổ chức có định hướng phát triển và áp dụng công nghệ blockchain rộng rãi tới đời sống.

RENEC Blockchain được điều hành bởi RENEC Foundation, là một nền tảng blockchain Layer 1 phi tập trung. Tầm nhìn trở thành blockchain dành cho Web 3.0, RENEC Blockchain hỗ trợ xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. RENEC Blockchain mang tới độ tin cậy, an toàn và hiệu suất mượt mà bằng cách xây dựng một blockchain linh hoạt và theo mô-đun, với mục tiêu mở rộng quy mô thông lượng vượt xa những gì mà các blockchain phổ biến thường đạt được, trong khi vẫn giữ chi phí ở mức thấp.

Website: https://renec.foundation 

Thông qua quan hệ hợp tác, chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các nhà phát triển DApps, hy vọng mang tới người dùng trải nghiệm hoàn hảo nhất.