ONUS chính thức tích hợp mạng Arbitrum One

Để đáp ứng nhu cầu giao dịch cho khách hàng, và để chuẩn bị cho các kế hoạch sắp tới, ONUS chính thức tích hợp thêm mạng lưới Arbitrum One bắt đầu từ 17h00 hôm nay 23/02/2023.

Theo đó, người dùng có thể gửi tài sản vào ứng dụng ONUS theo mạng Arbitrum One hoặc ngược lại, gửi tài sản từ ONUS tới các ví/sàn khác theo mạng Arbitrum One. Tại thời điểm mới tích hợp, ONUS đang hỗ trợ nạp On-chain mạng Arbitrum One đối với các tài sản ETH, USDT, USDC.

Như vậy, từ nay người dùng có đa dạng lựa chọn giao dịch on-chain với ứng dụng ONUS, thông qua các mạng lưới phổ biến nhất hiện nay:

  • ONUSChain
  • Bitcoin (BTC)
  • BNB Chain (BEP20)
  • Ethereum (ERC20)
  • Polygon (ERC20)
  • Avalanche (AVAX)
  • Solana (SOL)
  • Arbitrum One

Xem hướng dẫn giao dịch on-chain trên ONUS tại đây.

Giới thiệu về mạng Arbitrum One 

Arbitrum One là một mạng lưới blockchain được thiết kế dựa trên công nghệ Optimistic Rollups để cải thiện tốc độ giao dịch và khả năng mở rộng cho mạng Ethereum. Arbitrum được xây dựng để cho phép các nhà phát triển dễ dàng chạy các hợp đồng EVM và các giao dịch Ethereum trên layer 2, trong khi vẫn kế thừa tính bảo mật từ Ethereum. Arbitrum hiện đang đứng đầu trong danh sách chuỗi Layer-2 của Ethereum với tổng giá trị khoá TVL hơn 2.2 tỉ USD, cao gấp hai lần so với Optimism ở vị trí thứ hai. 

Website: https://arbiscan.io/