ONUS Futures: Tặng thưởng 10,000 NAO mỗi ngày cho người dùng mới

Bên cạnh Chương trình tặng thưởng hàng ngày, ONUS và Nami Foundation còn triển khai đồng thời chương trình tặng thưởng lên tới 10,000 NAO mỗi ngày cho người dùng mới may mắn tham gia trải nghiệm giao dịch ONUS Futures lần đầu tiên.

Người dùng mới khi đạt mốc Khối lượng giao dịch luỹ kế 10,000,000 VNDC sẽ nhận được Vé may mắn để mở thưởng và có cơ hội nhận được phần quà trị giá 10 NAO.

Cơ chế tặng thưởng

  • Đối tượng tham gia: Người dùng mới bắt đầu giao dịch ONUS Futures lần đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Thời gian áp dụng: Từ 19h15 ngày 16/07 đến 0h00 ngày 28/07.
  • Điều kiện nhận thưởng: Đạt Khối lượng giao dịch luỹ kế 10,000,000 VNDC.
  • Giải thưởng: Khi sử dụng Vé mở thưởng, người dùng có cơ hội nhận được phần quà trị giá 10 NAO.
  • Nguồn thưởng: Từ phí giao dịch ONUS Futures. 

Lưu ý:

  • Vé thưởng chỉ có giá trị sử dụng trong ngày. 
  • Người dùng có thêm cơ hội nhận thưởng 100 NAO nếu đạt Khối lượng giao dịch 100,000,000 VNDC theo Chương trình tặng thưởng hàng ngày

Hướng dẫn sử dụng Vé

Tại giao diện ONUS Futures, người dùng có thể làm theo các bước dưới đây để sử dụng Vé mở thưởng.