ONUS x Miin: Cơ hội gia tăng thu nhập với Miin

Nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược, việc giới thiệu sản phẩm Miin đến cộng đồng, đồng thời chia sẻ cơ hội gia tăng thu nhập cho các đối tác đang được ONUS triển khai mạnh mẽ.

Miin không chỉ là sản phẩm đem lại sự tiện lợi trong việc mua và lưu trữ Bảo hiểm TNDS, sử dụng khi tham gia giao thông, ứng dụng còn xây dựng cơ chế thưởng điểm khi người dùng giới thiệu hoặc sử dụng các dịch vụ trên Miin sau này. Cơ chế được đánh giá rất phù hợp với các đối tác đã có cộng đồng riêng hoặc một hội nhóm nhỏ. 

Dưới đây là chi tiết chính sách thưởng của Miin dành cho quý đối tác quan tâm cũng như người dùng muốn bắt đầu tạo ra một nguồn thu nhập mới dựa trên việc lan toả một sản phẩm tốt. 

Chính sách thưởng giới thiệu người dùng Miin 

Với mỗi lượt giới thiệu thành công, cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng là điểm Miin. Người dùng có thể chọn quy đổi và rút tiền về tài khoản ngân hàng. Giao dịch được xác nhận tính thưởng khi người được giới thiệu thực hiện đăng ký và mua Bảo hiểm lần đầu tiên trên Miin. 

  1. Đối với Người giới thiệu

a. Thưởng giới thiệu

Về cách tính, giá trị thưởng sẽ được áp dụng theo công thức: 

Số lượt giới thiệu x Giá trị một lượt. 

Giá trị một lượt sẽ thay đổi theo số lượng giới thiệu theo bảng ở dưới.

Đơn vị : Miin

Số lượt giới thiệu Xe máy Ô tô
01-30  250 500
31-100 300 600
Trên 100 350 700

b. Thưởng thụ động

Nhận 50 điểm Miin mỗi khi người được bạn giới thiệu tiếp tục giới thiệu người khác thực hiện giao dịch thành công trên Miin.

Lưu ý: Bạn phải giới thiệu ít nhất 01 người/tháng để duy trì việc nhận hoa hồng từ cấp dưới.

  1. Đối với Người được giới thiệu 

Người được giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng cho từng giao dịch theo bảng ở dưới. 

Đơn vị : Miin (*)

Điều kiện Xe máy Ô tô
Mua lần đầu 100 200
Tái tục (gia hạn) 250 500
Tải lên GCN bản cứng 50 50

 

Chính sách trả thưởng

Người dùng có thể thực hiện yêu cầu rút thưởng về tài khoản trên Ứng dụng ONUS bất kỳ khi nào với giá trị tối thiểu mỗi lần rút từ 1 MIIN.

Tham gia Cộng đồng Hỗ trợ Miin tại: https://t.me/baohiemmiin 

Bạn có thể xem lại bài viết giới thiệu về Miin tại đây.