ONUS x Nami: Cơ chế chia sẻ doanh thu USDT Futures

Chính thức ra mắt từ ngày 26/07/2022, sau gần 4 tuần triển khai, sản phẩm USDT Futures thuộc tính năng ONUS Futures đã ghi nhận khối lượng giao dịch chạm mức 116,265,234 USDT, số người dùng tham gia giao dịch là 28,327 và số lệnh giao dịch thành công là 705,678 lệnh (Số liệu tính đến 14h00 ngày 18/8/2022). 

Dù đạt những con số rất ấn tượng, song số liệu cho thấy khối lượng giao dịch USDT Futures còn đạt tỷ lệ khá khiêm tốn so với VNDC Futures, dẫn tới doanh thu từ phí giao dịch không vượt qua mức chi phí vận hành sản phẩm. 

Do đó, dựa trên sự phân tích về độ hiệu quả của sản phẩm, dự án Nami Frame Futures công bố cơ chế chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch ONUS USDT Futures với pool Quản trị NAO như sau:

  • Cơ chế chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch USDT Futures sẽ được kích hoạt từ thời điểm khối lượng giao dịch ngày đạt 10 triệu USDT, tỷ lệ ban đầu là 10% trên phí giao dịch
  • Tỷ lệ chia sẻ ở mức 20% sẽ được kích hoạt từ thời điểm khối lượng giao dịch ngày đạt 20 triệu USDT
  • Dự án sẽ không chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch USDT Futures với những ngày có khối lượng giao dịch dưới 5 triệu USDT

Xem thông tin về pool quản trị NAO tại đây.

Với mục tiêu minh bạch hóa thông tin và giúp người dùng dễ dàng theo dõi hiệu quả sản phẩm ONUS USDT Futures, từ ngày 18/8/2022, các thông tin về sản phẩm sẽ được dự án Nami Frame Futures công bố và cập nhật liên tục trên website của dự án ở địa chỉ: https://nao.namifutures.com/