ONUS x Nami: Hướng dẫn Giao dịch Futures trên ONUS

Ngày 14/06/2022, ONUS chính thức phối hợp với Nami Exchange tích hợp tính năng Giao dịch Futures trên ứng dụng ONUS. 

Futures là một hình thức giao dịch phái sinh, cho phép nhà đầu tư đặt lệnh dựa trên dự đoán về biến động giá của một tài sản mà không nhất thiết phải sở hữu tài sản đó. Hình thức này giúp nhà đầu tư có thể giao dịch 2 chiều (Mua/Long; Bán/Short), trong cả thị trường giá tăng và thị trường giá xuống. 

Lưu ý quan trọng: 

Giao dịch Futures là sản phẩm được xây dựng dựa trên sự hợp tác của ONUS và sàn giao dịch Nami Exchange. Bạn có thể nạp tiền và giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp trên ứng dụng ONUS. Các thông tin giá, biểu đồ và việc đặt lệnh được thực hiện tại sàn Nami Exchange. Tài sản của người dùng khi nạp vào ví Futures vẫn sẽ được lưu trữ an toàn tại ONUS và có thể rút bất cứ lúc nào.

 • Đòn bẩy tối đa: 125x
 • Phí giao dịch: 0.06%
 • Phí duy trì lệnh: 0.048%/24 giờ (0.002%/giờ)
 • Phí bảo hiểm thanh lý: 1% trên tổng khối lượng giao dịch của một lệnh

Phí bảo hiểm thanh lý và phí duy trì lệnh (funding fee) sẽ được trừ vào số dư tài khoản Futures tại thời điểm thu phí.

Hướng dẫn Giao dịch Futures 

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn giao dịch Futures trên ONUS. Đầu tiên, bạn cần truy cập vào Futures và nạp tiền để có thể giao dịch.

Sau khi nạp tiền thành công, lựa chọn cặp giao dịch mong muốn và xác định vị thế đầu tư: Mua/Long hoặc Bán/Short.

Bắt đầu đặt lệnh giao dịch theo các bước dưới đây:

Bước 1: Lựa chọn 1 trong 3 loại lệnh: Lệnh Giới hạn, Thị trường (Market) và Stop Market.

Bước 2: Chọn mức Đòn bẩy, Nhập Khối lượng giao dịch và Giá vào lệnh (Đối với lệnh Giới hạn/Stop Market). 

Bước 3: Cài đặt Chốt lời/Cắt lỗ.

Bước 4: Nhấn Mua/Long hoặc Bán/Short để hoàn tất đặt lệnh.

Lưu ý

 • Bạn có thể kéo xuống bên dưới để theo dõi thông số của các lệnh đang mở (Phí mở, Giá thanh lý,…) hoặc lựa chọn “Chỉnh sửa SL-TP”, “Đóng” lệnh tuỳ theo nhu cầu. 

 • Sử dụng đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn bởi đòn bẩy làm tăng biên độ của cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Hãy cân nhắc thật kỹ mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận trước khi tiến hành đặt lệnh.  
 • Thanh lý tài sản: Nếu giá trị tài sản giảm mạnh (đối với vị thế Mua/Long) hoặc tăng mạnh (đối với vị thế Bán/Short) với biên độ vượt quá giá trị khoản ký quỹ, lệnh sẽ đóng và khoản ký quỹ của bạn sẽ tự động bị thanh lý. Nami Futures áp dụng mức phí bảo hiểm thanh lý là 1% trên tổng khối lượng giao dịch cho một lệnh. 

Giải thích và hướng dẫn chi tiết cho người mới

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần chọn cặp giao dịch mong muốn (ví dụ BTC/VNDC) và xác định vị thế đầu tư: Mua/Long hoặc Bán/Short.

 • Mua/Long: Bạn dự đoán BTC sẽ tăng giá. Bạn mua BTC tại giá thấp và chờ đợi chốt lời khi giá tăng.
 • Bán/Short: Bạn dự đoán BTC sẽ giảm giá. Bạn bán khống BTC (vay BTC để bán ra thị trường với giá cao) rồi chờ đợi giá giảm để mua và trả lại BTC đã vay, thu lợi nhuận từ phần chênh lệch.

Hướng dẫn với vị thế Mua/Long

Bước 1: Lựa chọn 1 trong 3 loại lệnh: Lệnh Giới hạn (Limit), Thị trường (Market) và Stop Market

 • Lệnh Limit: Lệnh Mua/Bán tài sản với mức giá xác định hoặc tốt hơn mức giá hiện tại của thị trường.
 • Lệnh Market: Lệnh Mua/Bán tài sản tại mức giá tốt nhất ngay thời điểm đặt lệnh.
 • Lệnh Stop Market: Khi giá tài sản chạm mức giá do người dùng thiết lập, hệ thông sẽ kích hoạt 1 lệnh Market để Mua/Bán tài sản theo giá thị trường. Stop Market được dùng khi bạn cảm thấy giá tài sản sẽ tăng hoặc giảm theo đúng dự đoán.

Ví dụ:

 • Giá BTC hiện tại đang là 700,000,000 VNDC, nhưng bạn muốn mua BTC tại giá 690,000,000 VNDC, bạn có thể đặt 1 lệnh Giới hạn tại Giá vào lệnh là 690,000,000 VNDC.
 • Giá BTC hiện tại đang là 700,000,000 VNDC, nhưng bạn muốn mua BTC tại giá 710,000,000 VNDC, bạn có thể đặt 1 lệnh Stop Market tại Giá vào lệnh là 710,000,000 VNDC.

Bước 2: Chọn mức Đòn bẩy, Nhập Khối lượng giao dịch và Giá vào lệnh (Đối với lệnh Giới hạn/Stop Market) 

Bạn tuỳ chọn mức đòn bẩy theo khẩu vị rủi ro, ví dụ 20x. Sau đó chọn khối lượng muốn thực hiện giao dịch, ví dụ 100,000 VNDC. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền bạn cần ký quỹ (khoá) là 5,000 VNDC. Công thức: Ký quỹ = Khối lượng / Đòn bẩy

Với ví dụ trên, bạn có thể giao dịch với 100,000 VNDC trong khi chỉ cần ký quỹ (khoá) 5,000 VNDC.

(*) Ký quỹ là khoản tiền bạn cần khoá để thực hiện các giao dịch đòn bẩy. Sàn sẽ giữ khoản ký quỹ của bạn như một tài sản đảm bảo để cho phép bạn vay vốn tham gia giao dịch Futures.

 1. Đòn bẩy

Đòn bẩy là khoản vốn mà sàn cho nhà đầu tư vay để giao dịch Futures, nhằm tăng lợi nhuận tiềm năng thu được từ khoản đầu tư. Đòn bẩy sẽ áp dụng theo bội số dựa trên giá trị ký quỹ của nhà đầu tư, ví dụ 1x, 10x,…

Hiện tại, tính năng Futures đang hỗ trợ đòn bẩy từ 1x đến 125x, tuỳ theo từng cặp tài sản.

Ví dụ về Đòn bẩy:

 • Trường hợp 1 Không sử dụng đòn bẩy: Nếu bạn đầu tư 100,000 VNDC vào BTC: Mỗi khi giá BTC tăng 1%, bạn sẽ lãi 100,000 * 1% = 1,000 VNDC và ngược lại. 
 • Trường hợp 2 – Sử dụng đòn bẩy: Nếu bạn đầu tư 100,000 VNDC (Ký quỹ) vào BTC với đòn bẩy 20x, tổng khối lượng giao dịch của lệnh sẽ là 100,000 * 20 = 2,000,000 VNDC. Lúc này, mỗi khi giá BTC tăng 1%, bạn sẽ lãi 2,000,000 * 1% = 20,000 VNDC (gấp 20 lần so với không sử dụng đòn bẩy). Ngược lại, nếu BTC biến động giảm, bạn cũng chịu lỗ theo đòn bẩy. 
Không dùng đòn bẩy Dùng đòn bẩy x20 Không dùng đòn bẩy Dùng đòn bẩy x20
Vốn 100,000 VNDC 100,000 VNDC
Biến động Tăng 1% Giảm 1%
Lãi/Lỗ 1,000 VNDC 20,000 VNDC -1,000 VNDC -20,000 VNDC

Lưu ý: Lợi nhuận trong ví dụ chỉ có giá trị tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí giao dịch được áp dụng khi giao dịch Futures.

2. Thanh lý tài sản

Trong vị thế Mua/Long, khi giá tài sản giảm mạnh với biên độ vượt quá giá trị khoản ký quỹ, lệnh sẽ đóng và khoản ký quỹ của bạn sẽ tự động bị thanh lý.

Khi khoản ký quỹ bị thanh lý, bạn cần trả phí bảo hiểm 1% trên tổng khối lượng giao dịch của lệnh. Để tránh phải trả thêm khoản phí này, bạn cần lưu ý cài đặt Điểm Cắt lỗ để đóng lệnh trước khi giá tài sản chạm đến giá thanh lý. 

Ví dụ: Như trường hợp trên, nếu giá BTC giảm mạnh qua 5% và bạn phải chịu lỗ vượt quá giá trị khoản ký quỹ là 100,000 VNDC, lệnh sẽ đóng và khoản ký quỹ của bạn sẽ tự động bị thanh lý.

Đồng thời, bạn phải chịu thêm 1% phí thanh lý trên tổng khối lượng giao dịch của lệnh, tương đương 1% * 2,000,000 = 20,000 VNDC. 

Bước 3: Cài đặt Chốt lời/Cắt lỗ

Trong vị thế Mua (Long), bạn có lời khi giá tăng và bị lỗ khi giá giảm so với giá vốn.

 • Điểm Cắt lỗ (Stop Loss – SL): Mức giá thấp nhất trong phạm vi chịu rủi ro của bạn. Bạn mong muốn cắt lỗ nếu giá tài sản chạm hoặc thấp hơn mức này. (Lưu ý: Bạn nên đặt mức giá Cắt lỗ cao hơn mức giá thanh lý)
 • Điểm Chốt lời (Take Profit – TP): Bạn mong muốn chốt lời tại mức giá chạm hoặc cao hơn mốc này. 

ONUS khuyến nghị bạn luôn cài đặt Cắt lỗ khi giao dịch Futures để hạn chế rủi ro thanh lý tài sản. 

Bước 4: Nhấn Mua/Long để hoàn tất đặt lệnh.

Hướng dẫn với vị thế Bán/Short

Các bước thực hiện tương tự như vị thế Mua/Long. 

Bước 1: Lựa chọn 1 trong 3 loại lệnh: Lệnh Giới hạn (Limit), Thị trường (Market) và Stop Market

Bước 2: Nhập khối lượng giao dịch, Giá vào lệnh và chọn mức Đòn bẩy

Bước 3: Cài đặt Chốt lời/Cắt lỗ

Trong vị thế Bán (Short), bạn có lời khi giá giảm và bị lỗ khi giá tăng so với giá vốn. Vậy nên:

 • Điểm Cắt lỗ (Stop Loss – SL): Mức giá cao nhất trong phạm vi chịu rủi ro của bạn. Bạn mong muốn cắt lỗ nếu giá tài sản chạm hoặc vượt qua mức này. (Lưu ý: Bạn nên đặt mức giá Cắt lỗ thấp hơn mức giá thanh lý)
 • Điểm Chốt lời (Take Profit – TP): Mức giá thấp hơn so với mức giá đặt lệnh. Bạn mong muốn chốt lời tại mức giá chạm hoặc giảm thấp hơn mức này. 

ONUS khuyến nghị bạn luôn cài đặt Cắt lỗ khi giao dịch Futures để hạn chế rủi ro thanh lý tài sản. 

Bước 4: Nhấn Bán/Short để hoàn tất đặt lệnh.