ONUS x WhiteHub: Triển khai chương trình Bug Bounty

Đối mặt thường xuyên với các mối đe dọa tấn công bảo mật trong lĩnh vực blockchain, đội ngũ ONUS đã tìm kiếm các giải pháp để tăng cường hơn nữa bảo mật cho sản phẩm của ONUS và giữ an toàn cho người dùng.

Ngày 07/09/2022 vừa qua, ONUS đã hợp tác với WhiteHub để triển khai chương trình ONUS Bug Bounty (“Săn lỗi nhận thưởng”). 

ONUS Bug Bounty là một chương trình bảo mật nhằm kết nối các chuyên gia giúp tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các sản phẩm trong hệ sinh thái của ONUS, từ đó khắc phục, sửa chữa các lỗ hổng đó trước khi tin tặc phát hiện ra. Các khoản tiền thưởng (bounty) sẽ được trao cho những người tìm ra lỗi. Tiền thưởng cho mỗi lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện lên đến 1,000 USD.

Tổng quan về chương trình:

  • Tên chương trình: ONUS Bug Bounty
  • Công bố vào:  07/09/2022
  • Loại chương trình: Công khai
  • Được quản lý bởi: Đội ngũ WhiteHub
  • Tiền thưởng cao nhất: 1,000 USD

Tham gia ngay chương trình bảo mật cộng đồng của ONUS tại: https://whitehub.net/programs/onus/

Về WhiteHub

Ra mắt vào tháng 4/2019, WhiteHub là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam kết nối doanh nghiệp với chuyên gia bảo mật thông qua chương trình Bug Bounty. Tính tới tháng 08/2019, WhiteHub đã thu hút được 500 chuyên gia bảo mật tham gia vào nền tảng, triển khai Bug Bounty cho 20 công ty trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như eCommerce, Fintech, OTA, SaaS, blockchain,…