Ra mắt My Master: Đầu tư cùng Chuyên gia

Nằm trong kế hoạch phát triển chuỗi tính năng và công cụ giúp người dùng nâng cao kết quả đầu tư, ngày hôm nay 06/02/2022, ONUS chính thức ra mắt tính năng My Master – Đầu tư cùng Chuyên gia.

My Master cho phép người dùng lựa chọn Chuyên gia hỗ trợ quá trình đầu tư của mình. Từ nay, bên cạnh việc chọn Đối tác kinh doanh (người giới thiệu), người dùng còn có thể lựa chọn thêm các Chuyên gia (người hỗ trợ). Khi người dùng lựa chọn cả Chuyên gia và Đối tác giới thiệu, hoa hồng quy đổi phát sinh được chia sẻ theo tỷ lệ 50/50 cho các đối tác giới thiệu và Chuyên gia. 

Các Chuyên gia hiện có mặt trên My Master đều là những đối tác cấp cao, đối tác cấp khu vực hoặc đối tác cấp quốc gia đã có kinh nghiệm đầu tư lâu dài. ONUS khuyến khích người dùng lựa chọn Chuyên gia cho mình để nhận được hỗ trợ tốt nhất, cải thiện kết quả đầu tư. 

Hướng dẫn thêm Chuyên gia

Bước 1: Tại mục “Cài đặt”, chọn My Partner.

Bước 2: Nhấn “Thêm Master”.

Bước 3: Nhập thông tin (Email/Số điện thoại) để tìm kiếm Master, hoặc chọn các Chuyên gia nổi bật.

Bước 4: Nhấn “Thêm” để thêm Master bạn mong muốn. Bạn có thể Xóa/Thay đổi Master bất cứ lúc nào.

Hướng dẫn xoá Chuyên gia

Bước 1: Tại mục “Cài đặt”, chọn My Partner.

Bước 2: Nhấn chọn chuyên gia bạn muốn xoá.

Bước 3: Nhấn “Xoá Master”. Chọn “Xoá”.