Ra mắt ONUS Voting, thẩm định dự án Heroes TD

ONUS Launchpad là nền tảng giúp kết nối các dự án crypto tiềm năng với cộng đồng, thông qua việc mở bán token của các dự án đến các nhà đầu tư tại ONUS. Các dự án cần trải qua chọn lọc khắt khe trước khi đủ điều kiện tham gia ONUS Launchpad. 

Nhằm tạo ra môi trường dân chủ và minh bạch, tất cả các dự án Launchpad sau khi được đội ngũ ONUS chọn lọc và thẩm định sẽ cần vượt qua vòng Voting (Bầu chọn) của cộng đồng trước khi được mở bán chính thức.

Thẩm định dự án Heroes TD

Heroes TD sẽ là dự án đầu tiên được thẩm định thông qua ONUS Voting. Đây là một dự án tiềm năng và đã vượt qua vòng thẩm định đầu tiên từ đội ngũ ONUS.

Bắt đầu từ 20h00 hôm nay 22/11/2021, ONUS chính thức mở cổng Voting thẩm định dự án Heroes TD. Chương trình Voting kéo dài 24h (kết thúc vào 20h00 ngày 23/11/2021).

Nếu tỷ lệ đồng ý lớn hơn 50% khi quá trình Voting kết thúc, thì dự án sẽ được thông qua và sẽ bắt đầu triển khai mở bán trên ONUS Launchpad vào ngày 28/11/2021.

Hướng dẫn tham gia Voting

B1. Bạn phải là thành viên của ONUS Shares để tham gia và theo dõi diễn biến cuộc bầu chọn. 

B2. Tại màn hình ONUS Shares, kéo tới mục “Voting” và nhấn “Xem tất cả”. Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả các sự kiện bạn có thể tham gia bầu chọn. 

B3. Chọn dự án bạn muốn tham gia bầu chọn. Ví dụ: Chọn thẩm định dự án Heroes TD. 

B4. Đọc thông tin chi tiết và tiến hành bầu chọn. 

Kết quả bầu chọn sẽ được hệ thống tự động thống kê và đánh giá dự án “Được phê duyệt” Hoặc “Từ chối”.

Lưu ý: Các dự án trên ONUS Launchpad do đối tác của ONUS phát hành, ONUS chỉ đóng vai trò là nền tảng trung gian hỗ trợ chào bán token tới cộng đồng. ONUS không đưa ra cam kết về tỉ giá của token sau khi mở bán mà hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường. Cộng đồng hãy tìm hiểu thật kỹ các thông tin về dự án và chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình.