Ra mắt tính năng Vô hiệu hoá tài khoản

Để đáp ứng yêu cầu của Apple (Appstore), bắt đầu từ hôm nay 25/06/2022, ứng dụng ONUS đã được bổ sung tính năng Vô hiệu hoá tài khoản. Với tính năng này, bạn sẽ có thể chủ động dừng mọi hoạt động của mình với ứng dụng ONUS.

Cụ thể, việc vô hiệu hoá tài khoản sẽ dẫn đến những điều sau: 

  • Tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hoá tất cả các chức năng giao dịch. Bạn không thể đăng nhập và thực hiện tất cả các tính năng trên ứng dụng.
  • Tất cả các lệnh rút tiền đang chờ sẽ bị huỷ.

Lưu ý: 

  • Thông tin cá nhân đã xác minh của bạn (KYC) sẽ không bị xoá. Bạn vẫn có thể khôi phục lại tài khoản khi cần. 
  • Để khôi phục lại tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của ONUS tại đây

Hướng dẫn

B1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Cài đặt”

B2: Chọn “Hồ sơ của tôi”

B3: Nhấn “Vô hiệu hoá tài khoản”

B4: Đọc các điều khoản. Nhấn “Đồng ý” để xác nhận. Nhấn “Huỷ” để huỷ yêu cầu.