Search results for tag: Ameta

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Ameta (APLUS) trên ứng dụng ONUS

16h00 hôm nay 07/10/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với APLUS và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Kế hoạch chào bán Ameta (APLUS) trên ONUS Launchpad

Ngày 27/09/2022 vừa qua, dự án Ameta đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm...