Search results for tag: ANM

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Animverse Token (ANM)

18h00 hôm nay 05/04/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với ANM và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Kế hoạch chào bán Animverse (ANM) trên ONUS Launchpad

Ngày 24/03/2022, dự án Animverse đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 96.66%, dự...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Animverse (ANM)

20h00 hôm nay 24/03/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Animverse (ANM) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 96.66%, ONUS...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Animverse (ANM)

Dự án Animverse (ANM) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng đồng...