Search results for tag: BAMI

Hoàn tất bảo trì và chuyển đổi BAMI

Theo thông báo từ đội ngũ dự án, Bami (BAMI) đã thực hiện chuyển đổi hợp đồng thông minh và cập nhật tokenomics mới...

Thông báo: Bảo trì các giao dịch đối với BAMI

Theo thông báo từ đội ngũ dự án, Bami (BAMI) sẽ thực hiện chuyển đổi hợp đồng thông minh và và cập nhật tokenomics...