Search results for tag: CEL

Mở lại giao dịch CEL trên ứng dụng ONUS

Theo thông báo trước đây, ONUS sẽ huỷ niêm yết Celsius (CEL) do đối tác thanh khoản Binance dừng mở giao dịch cho tài...

Niêm yết Celsius Token (CEL) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 09/12/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Celsius Token (CEL) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi CEL được niêm yết, bạn...