Search results for tag: CUBE

Mở lại giao dịch Quy Đổi cho CUBE (ITAMCUBE)

Vừa qua, ONUS đã thông báo tạm dừng tính năng Quy đổi đối với CUBE (ITAMCUBE). Để giúp cộng đồng dễ dàng giao dịch...

Dừng tính năng Quy đổi đối với CUBE (ITAMCUBE)

Theo kế hoạch, dự án CUBE (ITAMCUBE) sẽ ra mắt mainnet và phát hành token mới. Sàn giao dịch KuCoin, nơi ONUS lấy thanh...