Search results for tag: DKAI

Tạm dừng Quy đổi, mở giao dịch P2P cho một số tài sản

Hiện nay, thanh khoản của các tài sản KABA, DKAI, DFL, BECO, BUNI, BSCS, FARA, ELEMON, THG, MOWA đang không đáp ứng được nhu...

Mở tính năng Quy đổi cho DKAI token (DKAI)

Ngày hôm nay 09/11/2021, ONUS chính thức mở tính năng Quy đổi cho Diamond KAI Token (DKAI). Theo đó, bên cạnh việc giao dịch P2P...