Search results for tag: EPX

Hoàn tất chuyển đổi EPS thành EPX

Theo thông báo từ phía đội ngũ Ellipsis, dự án này đã thực hiện chuyển đổi hợp đồng thông minh và tái định danh...

Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi EPS sang EPX

**Cập nhật: Theo thông báo mới nhất từ Binance, dự án Ellipsis lùi lịch chuyển đổi EPS sang EPX, dự kiến hoàn tất vào...