Search results for tag: EWC

Kế hoạch huỷ niêm yết Erugo World Coin (EWC) trên ứng dụng ONUS

Theo kế hoạch chiến lược của EWC cho giai đoạn phát triển tiếp theo, ERUGO Foundation - đơn vị điều hành EWC mong muốn...

Mở Farming Pool cho EWC, tỷ lệ thưởng lên tới 555%

Bắt đầu từ 12h00 ngày 27/09/2022, ONUS triển khai thêm 01 Farming Pool mới, cho phép người dùng nhận lợi nhuận lên tới 555%...

Niêm yết Erugo World Coin (EWC) trên ứng dụng ONUS

ONUS sẽ chính thức niêm yết Erugo World Coin (EWC) và mở các tính năng giao dịch cho token này theo lộ trình như...