Search results for tag: FACE

Kế hoạch huỷ niêm yết FaceDAO Token (FACE)

Do tỷ giá quy đổi của FaceDao Token (FACE) quá thấp, để hạn chế rủi ro cho khách hàng, đội ngũ sẽ tiến hành...

Niêm yết FaceDAO Token (FACE) trên ứng dụng ONUS

Bắt đầu từ 19h10 hôm nay 27/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết FaceDAO Token (FACE) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi FACE...