Search results for tag: Farming

Mở 2 Farming Pool cho ONUS Name Service (ONS)

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ ONS, bắt đầu từ 15h00 ngày 01/08/2023, ONUS chính thức kích hoạt 2...

Mở Farming Pool cho VNDC, phần thưởng 150,000 KAI mỗi ngày

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ VNDC trên ONUS, bắt đầu từ 10h00 ngày 25/05/2023,...

Mở Farming Pool VNDC – NAO

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ VNDC trên ONUS, bắt đầu từ 11h00 ngày 27/02/2023,...

Mở Farming Pool USDT – CHI

Để chào đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, bắt đầu từ 12h00 ngày 14/01/2023, ONUS phối hợp với đội ngũ HanaGold triển khai...

Mở Farming Pool VNDC – CHI

Để chào đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, bắt đầu từ 12h00 ngày 13/01/2023, ONUS phối hợp cùng đội ngũ HanaGold triển khai...

Mở Farming Pool VNDC – NAO

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi nắm giữ VNDC, bắt đầu từ 11h00 ngày 12/01/2023, ONUS triển...