Search results for tag: Farming

Mở Farming Pool VNDC – NAO

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ VNDC trên ONUS, bắt đầu từ 11h00 ngày 27/02/2023,...

Mở Farming Pool USDT – CHI

Để chào đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, bắt đầu từ 12h00 ngày 14/01/2023, ONUS phối hợp với đội ngũ HanaGold triển khai...

Mở Farming Pool VNDC – CHI

Để chào đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, bắt đầu từ 12h00 ngày 13/01/2023, ONUS phối hợp cùng đội ngũ HanaGold triển khai...

Mở Farming Pool VNDC – NAO

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi nắm giữ VNDC, bắt đầu từ 11h00 ngày 12/01/2023, ONUS triển...

Mở Farming Pool USDO – NAO

USDO là “Special Coin” được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái ONUS Chain. Với cơ chế đặc biệt giúp giữ được tính...

Mở Farming Pool cho ONUS, tỷ lệ thưởng lên tới 27.6%

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi nắm giữ ONUS, bắt đầu từ 12h00 ngày 27/12/2022, ONUS triển...