Search results for tag: Farming

Mở Farming Pool VNDC – NAO

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi nắm giữ VNDC, bắt đầu từ 11h00 ngày 12/01/2023, ONUS triển...

Mở Farming Pool USDO – NAO

USDO là “Special Coin” được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái ONUS Chain. Với cơ chế đặc biệt giúp giữ được tính...

Mở Farming Pool cho ONUS, tỷ lệ thưởng lên tới 27.6%

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi nắm giữ ONUS, bắt đầu từ 12h00 ngày 27/12/2022, ONUS triển...

Mở Farming Pool cho BTC, BNB, ETH, USDT và USDO

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như BTC, BNB, ETH, USDT và USDO,...

Mở 05 Farming Pool cho USDT, VNDC

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ 2 Stablecoin VNDC và USDT, bắt đầu từ 08/06/2022, ONUS chính thức kích...

Mở 02 Farming Pool cho HanaGold Token (HNG)

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi nắm giữ HanaGold Token (HNG), hôm nay ngày 07/06, ONUS chính...