Search results for tag: KAI

Dừng Quy đổi, mở giao dịch P2P cho KAI

Bắt đầu từ ngày 18/11/2022, ONUS sẽ đóng tính năng Quy đổi và mở giao dịch P2P đối với KardiaChain (KAI): Đặt lệnh mua/bán...

Điều chỉnh Lãi qua đêm cho KAI, CHI và TOMO

Để phù hợp với kế hoạch sản phẩm, bắt đầu từ hôm nay 16/03/2022, ONUS sẽ điều chỉnh tỷ lệ lãi qua đêm đối...