Search results for tag: KAI

Mở Farming Pool cho VNDC, phần thưởng 150,000 KAI mỗi ngày

Nhằm giúp mọi người có thêm cơ hội gia tăng tài sản khi lưu trữ VNDC trên ONUS, bắt đầu từ 10h00 ngày 25/05/2023,...

Thay đổi cách nhận Lãi qua đêm cho KAI

Từ 0h00 ngày 13/03/2023, ONUS thay đổi tài sản nhận Lãi qua đêm cho tài sản KAI. Cụ thể, thay vì nhận lãi trả...

Dừng Quy đổi, mở giao dịch P2P cho KAI

Bắt đầu từ ngày 18/11/2022, ONUS sẽ đóng tính năng Quy đổi và mở giao dịch P2P đối với KardiaChain (KAI): Đặt lệnh mua/bán...

Điều chỉnh Lãi qua đêm cho KAI, CHI và TOMO

Để phù hợp với kế hoạch sản phẩm, bắt đầu từ hôm nay 16/03/2022, ONUS sẽ điều chỉnh tỷ lệ lãi qua đêm đối...