Search results for tag: Launchpad

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Miin (MIIN)

20h00 hôm nay 09/09/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Miin (MIIN) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 68.13%, ONUS...

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất chào bán MetaDoge Token (MTDU)

14h00 hôm nay 18/08/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua MTDU trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Hướng dẫn tham gia Launchpad MetaDoge (MTDU) trên ONUS DeFi

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad MetaDoge, ONUS DeFi gửi tới mọi người bài...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán MetaDoge (MTDU)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm Metaverse tiềm năng, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán MetaDoge token (MTDU) thông...

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất phân bổ 10,000,000 MCity (MCT)

14h00 hôm nay 18/07/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua MCT trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Hướng dẫn tham gia Launchpad MCity (MCT) trên ONUS DeFi

Để giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tham gia chương trình Launchpad MCity, ONUS DeFi gửi tới mọi người bài...