Search results for tag: Launchpad

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán MCity (MCT)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm SocialFi Metaverse tiềm năng, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán MCity token (MCT)...

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất phân bổ 1,000,000 NAO

14h00 hôm nay 30/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua NAO trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Hướng dẫn tham gia Launchpad Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS DeFi

Nami Frame Futures là sản phẩm giao dịch phái sinh được phối hợp triển khai bởi Nami và ONUS, đã đạt thành tích xuất...

Tìm hiểu về Nami Frame Futures (NAO)

Vừa qua, đội ngũ ONUS đã phối hợp cùng Nami cho ra mắt sản phẩm Nami Frame Futures, đồng thời Nami cũng đang thực...

Kế hoạch chào bán Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS Launchpad

Ngày 24/06/2022, dự án Nami Frame Futures đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm...

ONUS DeFi Launchpad: Tìm hiểu dự án Pyramid (PYRA)

Ngày 09/06/2022, đội ngũ ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán token PYRA thông qua nền tảng Launchpad trên ONUS DeFi. Để giúp...