Search results for tag: Launchpad

ONUS Voting: Thẩm định dự án AceStarter (ASTAR)

Dự án AceStarter (ASTAR) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng đồng...

Bài nghiên cứu về Dot Arcade Token (ADT)

Bắt đầu từ 20h00 ngày 15/01/2022, đội ngũ ONUS sẽ chính thức khởi động cổng Đăng ký mua Dot Arcade (ADT) trên ONUS Launchpad....

Kế hoạch chào bán Dot Arcade (ADT) trên ONUS Launchpad

Ngày 28/12/2021, dự án Dot Arcade đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 90.11%,...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Dot Arcade (ADT)

Dự án Dot Arcade (ADT) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng...

Bài nghiên cứu về Space Crypto Token (SPG)

Bắt đầu từ 10h00 ngày 22/12/2021, đội ngũ ONUS chính thức khởi động cổng Đăng ký mua Space Crypto Token (SPG) trên ONUS Launchpad....

Kế hoạch chào bán Space Crypto (SPG) trên ONUS Launchpad

Ngày 13/12 vừa qua, dự án Space Crypto đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý...