Search results for tag: MFT

Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi MFT sang HIFI

Theo thông báo từ sàn giao dịch Binance, nơi ONUS lấy thanh khoản cho MFT, dự án này sẽ thực hiện tái định danh...

Niêm yết Hifi Finance Token (MFT) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 05/04/2022, đội ngũ chính thức niêm yết Hifi Finance Token (MFT) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi MFT được niêm yết,...