Search results for tag: Nami Futures

ONUS x Nami: Giải đấu Nao Futures VNDC – Nami Championship mùa 3

Nhằm thúc đẩy nhà đầu tư giao dịch Nao Futures với đồng tiền cơ sở VNDC, ONUS tiếp tục phối hợp cùng Nami Foundation...

ONUS x Nami: Tích hợp Giao dịch Futures trên ứng dụng ONUS

Nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm kết hợp thế mạnh giữa ONUS và Nami để mang đến những sản phẩm/dịch vụ...

ONUS x Nami: Công bố hợp tác chiến lược

Ngày hôm nay 07/04/2022, ONUS và Nami Exchange chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược.  Việc hợp tác hướng tới mục tiêu...