Search results for tag: Nami

Cơ chế biểu quyết Pool Quản trị NAO và Đề xuất số 1

Như đã thông báo trong Whitepaper của dự án Nami Frame Futures (NAO), nhà đầu tư nắm giữ token NAO có thể tham gia...

Giảm 25% phí giao dịch Futures khi thanh toán bằng ONUS và NAMI

Nhằm giúp người dùng có đa dạng lựa chọn khi giao dịch ONUS Futures, bắt đầu từ hôm nay, ngày 08/07/2022, đội ngũ chính...

ONUS x Nami: Công bố hợp tác chiến lược

Ngày hôm nay 07/04/2022, ONUS và Nami Exchange chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược.  Việc hợp tác hướng tới mục tiêu...