Search results for tag: người giới thiệu

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu khi đăng ký tài khoản

Để đảm bảo quyền lợi cho đối tác kinh doanh và khách hàng giới thiệu ứng dụng ONUS tới người dùng mới, ONUS đã...

Thông báo: Cập nhật cơ chế thưởng người giới thiệu

Nhằm ghi nhận sự ủng hộ của người dùng trong việc giới thiệu ONUS tới bạn bè, cũng như tối ưu được hiệu quả...