Search results for tag: ONUS DeFi

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán MCity (MCT)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm SocialFi Metaverse tiềm năng, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán MCity token (MCT)...

ONUS DeFi: Ra mắt cơ chế Refund IDO

Bắt đầu từ 08/07/2022, ONUS chính thức cho ra mắt cơ chế Refund trên nền tảng ONUS DeFi Launchpad, cho phép khách hàng có...

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất phân bổ 1,000,000 NAO

14h00 hôm nay 30/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua NAO trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

Hướng dẫn tham gia Launchpad Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS DeFi

Nami Frame Futures là sản phẩm giao dịch phái sinh được phối hợp triển khai bởi Nami và ONUS, đã đạt thành tích xuất...

ONUS DeFi Launchpad: Tìm hiểu dự án Pyramid (PYRA)

Ngày 09/06/2022, đội ngũ ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán token PYRA thông qua nền tảng Launchpad trên ONUS DeFi. Để giúp...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán Pyramid (PYRA)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm Move2Earn tiềm năng, ngày 09/06/2022, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán token PYRA...