Search results for tag: ONUS Launchpad

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Nami Frame Futures (NAO) trên ứng dụng ONUS

14h00 hôm nay 30/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với NAO và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...

Tìm hiểu về Nami Frame Futures (NAO)

Vừa qua, đội ngũ ONUS đã phối hợp cùng Nami cho ra mắt sản phẩm Nami Frame Futures, đồng thời Nami cũng đang thực...

Kế hoạch chào bán Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS Launchpad

Ngày 24/06/2022, dự án Nami Frame Futures đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm...

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Hesman Token (HES) trên ứng dụng ONUS

14h00 hôm nay 27/05/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với HES và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...