Search results for tag: ONUS Launchpad

Hoàn tất phân bổ Minerva AI (MNAI) thông qua ONUS Launchpad

14h00 hôm nay 17/09/2023, chương trình Launchpad đối với Minerva AI (MNAI) đã chính thức kết thúc. ONUS đã đóng cổng đăng ký mua...

Kế hoạch chào bán Minerva AI (MNAI) thông qua ONUS Launchpad

Ngày 08/09/2023, vừa qua, Minerva AI (MNAI) đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm...

Bài nghiên cứu về Edu3 Network (EDU3)

Bắt đầu từ 14h00 ngày 20/06 đội ngũ ONUS sẽ chính thức khởi động cổng Đăng ký mua Edu3 Network (EDU3) trên ONUS Launchpad....

Kế hoạch chào bán Edu3 Network (EDU3) trên ONUS Launchpad

Ngày 14/06/2023 vừa qua, Edu3 Network đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 95.32%,...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Edu3 Network (EDU3)

Dự án Edu3 Network (EDU3) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng...

Hoàn tất phân bổ Open Meta Trade (OMT) thông qua ONUS Launchpad

14h00 hôm nay 05/03/2023, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với OMT và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...