Search results for tag: ONUS Launchpad

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án MiaSwap (MIA)

10h00 hôm nay 04/11/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án MiaSwap (MIA) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 86.2%, ONUS...

ONUS Voting: Thẩm định dự án MiaSwap (MIA)

Dự án MiaSwap (MIA) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng đồng...

Chương trình tặng thưởng 330,000 Ameta (APLUS)

Nhằm lan toả sản phẩm Ameta (APLUS) tới cộng đồng nhà đầu tư trước thềm Launchpad, ONUS sẽ phối hợp với Ameta thực hiện...

ONUS Voting: Thẩm định dự án BIZVERSE (BIVE)

Dự án BIZVERSE (BIVE) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng đồng...

Kế hoạch chào bán Miin (MIIN) trên ONUS Launchpad

Ngày 09/09/2022, dự án Miin đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm 68.13%, dự...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Miin (MIIN)

20h00 hôm nay 09/09/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án Miin (MIIN) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 68.13%, ONUS...