Search results for tag: ONUS Pro

ONUS Pro 101: Hướng dẫn thêm/bớt ký quỹ cho vị thế

Trong trường hợp vị thế gần chạm mốc thanh lý, NĐT có thể lựa chọn thêm ký quỹ để tăng giá trị vị thế,...

ONUS Pro 101: Giá đánh dấu, Giá gần nhất và Giá tốt nhất

Các nhà giao dịch hãy lưu ý khái niệm và các trường hợp sử dụng của các loại giá sau đây, để áp dụng...

Chính thức ra mắt sàn giao dịch ONUS Pro

Sau 12 tháng nghiên cứu và phát triển, đội ngũ vui mừng thông báo: Chính thức ra mắt ONUS Pro phiên bản chính thức...

Thông báo: Gia hạn thời gian trải nghiệm ONUS Pro cho toàn bộ người dùng ONUS

Qua tiếp nhận mong muốn của toàn thể cộng đồng, ONUS sẽ kéo dài thêm thời gian trải nghiệm giao dịch ONUS Pro phiên...