Search results for tag: ONUS Token

Thông báo: Đốt bỏ ONUS Token ánh xạ

Trong lộ trình chuyển đổi ONUS Token qua ONUS Coin, ONUS sẽ đốt bỏ các ONUS Token không phát sinh nhu cầu sử dụng...

Kế hoạch chuyển đổi ONUS Token sang ONUS Coin

Như đã công bố trong các thông báo trước đây, sau khi ONUS Chain chính thức ra mắt (Mainnet), toàn bộ token ONUS sẽ...

Công bố Tokenomics mới của ONUS

Song song với việc ra mắt ONUS Chain trong thời gian tới, ONUS cũng đã thiết kế Tokenomics mới cho ONUS token - nay...

Khởi động chiến dịch “Cùng sở hữu ONUS”

Nhằm lan toả việc sở hữu ONUS token tới mọi người, bắt đầu từ hôm nay 29/09/2022, ONUS chính thức khởi động chiến dịch...