Search results for tag: ONUS Voting

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án PiBridge (PIB)

16h00 ngày 21/12/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án PiBridge (PIB) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 93.79%, ONUS xin...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án DeFi Football (WCI)

17h00 hôm nay 25/11/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án DeFi Football (WCI) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 88.71%,...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án MiaSwap (MIA)

10h00 hôm nay 04/11/2022, sự kiện Voting thẩm định dự án MiaSwap (MIA) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 86.2%, ONUS...

ONUS Voting: Thẩm định dự án BIZVERSE (BIVE)

Dự án BIZVERSE (BIVE) đã vượt qua vòng xét duyệt ban đầu của ONUS, và chính thức bước vào vòng thẩm định cộng đồng...

Kết quả Voting: Nâng cấp ONUS Shares V3, thay đổi mô hình chia sẻ lợi nhuận

Ngày 16/07/2022, ONUS đã triển khai chương trình Voting với đề xuất thay đổi mô hình chia sẻ lợi nhuận nhằm gia tăng quyền...