Search results for tag: ONUS Voting

Công bố kết quả Voting: Điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận

Ngày 23/11/2023, ONUS đã triển khai chương trình Voting với đề xuất điều chỉnh lại tỷ lệ phân bổ sau khi mua lại ONUS...

Công bố kết quả Voting: Rút ngắn chu kỳ ONUS Shares

Ngày 15/11/2023, ONUS đã triển khai chương trình Voting với đề xuất rút ngắn thời gian diễn ra chu kỳ ONUS Shares từ 28...

ONUS Voting: Rút ngắn chu kỳ ONUS Shares

ONUS đề xuất rút ngắn thời gian diễn ra chu kỳ ONUS Shares từ 28 ngày xuống 14 ngày. Điều này giúp thành viên...

Công bố kết quả Voting: Nâng cấp ONUS Shares v4.0

Ngày 16/10/2023, ONUS đã triển khai chương trình Voting với đề xuất nâng cấp ONUS Shares v4.0, dự kiến áp dụng từ chu kỳ...

Công bố kết quả Voting: Bổ sung cơ chế Auto-Renew cho ONUS Shares

Ngày 22/09/2023, ONUS đã triển khai chương trình Voting với đề xuất bổ sung cơ chế Auto-Renew cho tất cả các pool vONUS trên...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Minerva AI (MNAI)

16h00 hôm nay 08/09/2023, sự kiện Voting thẩm định dự án Minerva AI (MNAI) đã khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 93.04%,...