Search results for tag: PLATO

Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi PLATO sang MATCH

Theo thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Huobi, nơi ONUS lấy thanh khoản cho PLATO, dự án sẽ thực hiện tái định...

Niêm yết Plato Farm Token (PLATO) trên ứng dụng ONUS

Bắt đầu từ 21h10 hôm nay 22/04/2022, Plato Farm Token (PLATO) sẽ chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi...