Search results for tag: Quizarena

Bài nghiên cứu về Quizarena Token (QZA)

Đội ngũ ONUS đã công bố kế hoạch chào bán Quizarena Token (QZA) trên ONUS Launchpad. Để giúp người dùng hiểu sản phẩm nhằm...

Kế hoạch chào bán Quizarena token (QZA) trên ONUS Launchpad

Ngày 03/12 vừa qua, dự án Quizarena đã được thẩm định bởi cộng đồng thông qua ONUS Voting. Với tỷ lệ Đồng ý chiếm...

Công bố kết quả Voting thẩm định dự án Quizarena (QZA)

20h00 hôm nay 03/12/2021, sự kiện Voting thẩm định dự án Quizarena (QZA) đã chính thức khép lại. Quizarena (QZA) đã nhận được tỷ...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Quizarena

ONUS Voting là tính năng cho phép nhà đầu tư tham gia bầu chọn trước các quyết định quan trọng trong hệ sinh thái...