Search results for tag: Quy đổi

Mở lại Quy đổi cho một số token bảo trì

Hiện nay do sàn KuCoin đang gặp lỗi, ONUS đang bảo trì tính năng Quy đổi đối với một số token lấy thanh khoản...

Hướng dẫn Quy Đổi bằng USDT

Hiện nay, ONUS đã chính thức mở cặp Quy Đổi sử dụng USDT, cho phép khách hàng mua/bán Bitcoin và các loại tài sản...