Search results for tag: RACA

Dừng trả Lãi qua đêm cho RACA, BCOIN, HTD, THG

Thời gian vừa qua, ONUS đã thực hiện trả Lãi qua đêm cho các tài sản RACA, BCOIN, HTD, THG với tỷ suất lợi...

Mở Staking Daily cho Radio Caca Token (RACA)

Để mở rộng cơ hội gia tăng tài sản cho nhà đầu tư nắm giữ RACA, bắt đầu từ hôm nay 19/11/2021, ONUS chính...

Mở tính năng Quy Đổi cho Radio Caca Token (RACA)

Ngày hôm nay 16/11/2021, ONUS chính thức mở tính năng Quy đổi cho Radio Caca Token (RACA). Theo đó, bên cạnh việc giao dịch P2P...

Niêm yết Radio Caca Token (RACA) trên ứng dụng ONUS

Ngày hôm nay, 15/11/2021, đội ngũ chính thức niêm yết Radio Caca Token (RACA) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi RACA được niêm...