Search results for tag: Referral

ONUS Marathon tháng 9/2022: Đua top Giới thiệu Người dùng 

Tháng 9 này, bên cạnh phần thưởng lên tới 40,000 VNDC khi giới thiệu người dùng mới, tất cả mọi người còn có cơ...

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu khi đăng ký tài khoản

Để đảm bảo quyền lợi cho đối tác kinh doanh và khách hàng giới thiệu ứng dụng ONUS tới người dùng mới, ONUS đã...

Cập nhật cơ chế tặng thưởng người giới thiệu

Để tối ưu hiệu quả kinh doanh, ONUS sẽ điều chỉnh cơ chế và mức phần thưởng khi người dùng và đối tác giới...